Menighedsrådet.
 
Menighedrådet består af 6 valgte medlemmer og sognepræsten.
 
Bagerst fra venstre: Jan Laursen, Gunnar Lodahl, Kry Herholdt, Karl Koefoed-Hansen og Lars Morthorst Christiansen
Forrest fra venstre: Astrid Andersen og Vibeke Rotschild
 
Menighedsrådet er konstitueret på følgende måde:
 
Menighedsrådsformand:
Kry Herholdt
Erantisvej 7
8840 Rødkærsbro
Tlf.: 86 65 86 75
Mobil: 72 20 37 13
Mail: kry.herholdt1@gmail.com
 
Næstformand:
Jan Laursen
Husbondvej 65
8850 Bjerringbro
Tlf.: 20 49 12 54
Mail: j@laursen.mail.dk

Kasserer:
Vibeke Rothschild
Østerled 47 b
8840 Rødkærsbro
Tlf.: 21 24 19 85
Mail: rothschild@webspeed.dk
 
Kontaktperson for personalet:
Gunnar Lodahl
Vindumvej 124
8840 Rødkærsbro
Tlf.: 86 65 95 62
Mail: gunnarlodahl@mail.dk
 
Kirkeværge i Vindum og Brandstrup:
Karl Koefoed-Hansen
Borrevej 9
8850 Bjerringbro
Mobil: 30 11 75 05
Mail: hrkarlhansen@gmail.com
 
Sekretær og formand for aktivitetsudvalget:
astrid Andersen
tangevej 22
8850 Bjerringbro
Mobil: 21 65 03 57
Mail: astridogjens@gmail.com
 
Sognepræst:
Lars Morthorst Christiansen
Brandstrupvej 94
8840 Rødkærsbro
Tlf.: 86 65 80 30
Mail: lmc@km.dk
 
 
Jonas Morthorst